Ψ
 Medical Concepts
  Chemicals and Drugs
 Amino Acids, Peptides, and Proteins
 Proteins
 Membrane Proteins
 Membrane Glycoproteins
 Antigens, CD9
 Antigens, CD47
 Antigens, CD58
 Antigens, CD70
 Antigens, CD82
 Antigens, CD147
 Antigens, Thy-1
 Antiporters
 ATP-Binding Cassette Transporters
 B-Cell Activating Factor
 4-1BB Ligand
 CD30 Ligand
 CD40 Ligand
 Cell Adhesion Molecules
 Antigens, CD22
 Antigens, CD24
 Antigens, CD31
 Antigens, CD146
 Antigens, CD164
 Cadherins
 Carcinoembryonic Antigen
 CD4 Immunoadhesins
 Cell Adhesion Molecules, Neuronal
 Integrin alphaXbeta2
 Intercellular Adhesion Molecule-1
 Receptors, Lymphocyte Homing
 Selectins
 Vascular Cell Adhesion Molecule-1
 Ectodysplasins
 Fas Ligand Protein
 Fibronectins
 GAP-43 Protein
 GPI-Linked Proteins
 Histocompatibility Antigens Class I
 Histocompatibility Antigens Class II
 Ion Channels
 Laminin
 Lysosome-Associated Membrane Glycoproteins
 Mucin-1
 Mucin-3
 Myelin-Associated Glycoprotein
 OX40 Ligand
 PHEX Phosphate Regulating Neutral Endopeptidase
 Platelet Membrane Glycoproteins
 Sarcoglycans
 Synaptophysin
 Syndecans
 Thrombospondins
 Uroplakins
 Variant Surface Glycoproteins, Trypanosoma

Ads by Google
Google