Ψ
 Medical Concepts
  Chemicals and Drugs
 Amino Acids, Peptides, and Proteins
 Proteins
 Glycoproteins
 Membrane Glycoproteins
 Antigens, CD47
 Antigens, CD82
 Antigens, CD9
 ATP-Binding Cassette Transporters
 Antigens, CD58
 Antigens, CD147
 Antigens, Thy-1
 CD30 Ligand
 CD40 Ligand
 Cell Adhesion Molecules
 Ectodysplasins
 Fas Ligand Protein
 Fibronectins
 GAP-43 Protein
 GPI-Linked Proteins
 Antigens, CD14
 Antigens, CD24
 Antigens, CD55
 Antigens, CD59
 Carbonic Anhydrase IV
 Ciliary Neurotrophic Factor Receptor alpha Subunit
 Contactins
 Ephrin-A1
 Ephrin-A2
 Ephrin-A3
 Ephrin-A4
 Ephrin-A5
 Folate Receptors, GPI-Anchored
 Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor Receptors
 Glypicans
 Matrix Metalloproteinase 17
 Uromodulin
 Histocompatibility Antigens Class I
 Histocompatibility Antigens Class II
 Laminin
 Lysosome-Associated Membrane Glycoproteins
 Mucin-1
 Mucin-3
 Myelin-Associated Glycoprotein
 OX40 Ligand
 PHEX Phosphate Regulating Neutral Endopeptidase
 Platelet Membrane Glycoproteins
 Synaptophysin
 Syndecans
 Thrombospondins
 Uroplakins
 Variant Surface Glycoproteins, Trypanosoma

Ads by Google
Google