Ψ
 Medical Concepts
  Chemicals and Drugs
 Amino Acids, Peptides, and Proteins
 Proteins
 Glycoproteins
 Activins
 ADAM Proteins
 alpha 1-Antichymotrypsin
 alpha 1-Antitrypsin
 alpha-2-Antiplasmin
 alpha-2-HS-Glycoprotein
 Antigens, CD70
 Asialoglycoproteins
 Avidin
 B-Cell Activating Factor
 4-1BB Ligand
 beta 2-Glycoprotein I
 Cholesterol Ester Transfer Proteins
 Clusterin
 Colony-Stimulating Factors
 Complement C1 Inhibitor Protein
 Hemopexin
 HSP47 Heat-Shock Proteins
 Inhibins
 Lactoferrin
 Membrane Glycoproteins
 Antigens, CD47
 Antigens, CD82
 Antigens, CD9
 ATP-Binding Cassette Transporters
 Antigens, CD58
 Antigens, CD147
 Antigens, Thy-1
 CD30 Ligand
 CD40 Ligand
 Cell Adhesion Molecules
 Ectodysplasins
 Fas Ligand Protein
 Fibronectins
 GAP-43 Protein
 GPI-Linked Proteins
 Histocompatibility Antigens Class I
 Histocompatibility Antigens Class II
 Laminin
 Lysosome-Associated Membrane Glycoproteins
 Mucin-1
 Mucin-3
 Myelin-Associated Glycoprotein
 OX40 Ligand
 PHEX Phosphate Regulating Neutral Endopeptidase
 Platelet Membrane Glycoproteins
 Synaptophysin
 Syndecans
 Thrombospondins
 Uroplakins
 Variant Surface Glycoproteins, Trypanosoma
 Mucoproteins
 Myelin P0 Protein
 Osteonectin
 Protein C
 Protein S
 Proteoglycans
 Serum Amyloid P-Component
 Sialoglycoproteins
 Thrombopoietin
 Thyroglobulin
 Thyroxine-Binding Proteins
 Transcortin
 Tumor Necrosis Factor-alpha
 Vitronectin

Ads by Google
Google